Groepsindeling

Onze school bestaat uit acht groepen.  Er zijn twee kleutergroepen, daarin zijn de kinderen van groep 1 en 2 gecombineerd. We proberen de groepen bewust klein te houden.