De Vreedzame School

 Gevoelens:


Kleuters kunnen heel goed vertellen wanneer ze boos, verdrietig, blij of bang zijn. In onze groep hebben we daarover getekend. Enkele tekeningen willen wij graag hier laten zien.
We zijn blok 3 "we hebben oor voor elkaar"  aan het afronden.

De komende studiedag zullen de leerkrachten geschoold worden over Blok 4: "We hebben hart voor elkaar" 

In blok 3 hebben de kinderen geleerd hoe je luistert naar elkaar, hoe je dingen netjes aan elkaar vraagt en dat we duidelijk moeten zijn naar elkaar. 

        

In de groepen 1/2 hebben we groepsregels opgesteld met de kinderen en alle kinderen en hun juffen hebben daar hun handtekening onder gezet!!
Zelfs Aap en Tijger hebben hun naam eronder geschreven!In elke klas is er een Vreedzame school plek ingericht. Hieronder een foto van het bord in groep 7.