MR

Elke school moet veel beslissingen nemen. Beslissingen over het onderwijs of over de school zelf. In de medezeggenschapsraad kunnen ouders en leerkrachten over zulke beslissingen meepraten. De besluiten van de schoolleiding of het bestuur worden voorgelegd aan de MR.


Wie zitten er in de MR?

Een MR bestaat uit een ‘personeelsgeleding’ en een ‘ oudergeleding’. De leden van de MR van de Noordmansschool zijn:
  • Eudia Zerbeda (personeel)
  • Wenda Roos (personeel)

Elke twee jaar zijn er verkiezingen voor nieuwe leden van de MR. Als ouder kunt u zich hiervoor kandidaat stellen. Er is plek voor twee ouders in de MR.
 

Wat zijn de taken van de MR?

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen als:
  • verbetering van het onderwijs
  • nieuwe leermethodes
  • het schoolplan
  • besteding van het geld
  • vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • communicatie naar ouders
  • veiligheid in en rond de school


Wat heeft u als ouders aan de MR?

Elke ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt alle ouders in de school. De MR behandelt geen individuele problemen. Het gaat over zaken die voor iedereen kunnen spelen. Bijvoorbeeld het pestprotocol van de school, het mediabeleid of de hoogte van de ouderbijdrage.