Identiteit

De Noordmansschool is een oecumenische school. Wij geven dat vorm door met de kinderen te praten over normen en waarden. We kijken naar de overeenkomsten tussen verschillende religies. Ook leren we de kinderen om respect te hebben voor andere geloofsovertuigingen. We waarderen elkaar en leren van elkaar. Op deze manier willen wij een veilige plaats zijn voor ieder kind.