Met klachten kunt u zich in eerste instantie wenden tot de locatie leider van de school, Jelle Wolterbeek. Dit kan mondeling en per e-mail (Jelle.Wolterbeek@amosonderwijs.nl).
Wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, kunt u e-mailen met Pascal Riet of Marlies Oonk (Pascal.Riet@amosonderwijs.nl of Marlies.Oonk@amosonderwijs.nl).
Bent u van mening dat uw klacht ook door hen niet naar tevredenheid is behandeld, kunt u verder met de klachtenregeling van het bestuur Amos. Voor de klachtenregeling van Amos, volg: Klachtenprocedure Amos