Kwaliteit

Elk jaar in december presenteert de gemeente Amsterdam samen met de schoolbesturen de Kwaliteitswijzer. Dit is een gids met een overzicht van de scores van alle basisscholen in Amsterdam. Op de website www.kwaliteitswijzer.amsterdam.nl staan de cito-scores per school en zijn handige overzichten te bekijken. U kunt op deze website ook de kwaliteitswijzer bestellen. Natuurlijk zijn ook de resultaten van de Noordmansschool via de kwaliteitswijzer te zien!

Inspectie

In september 2016 is de school door de inspectie bezocht. Het oordeel was positief: de school heeft het basisarrangement gekregen.
 

Onderwijstijdverlenging

Sommige kinderen kunnen extra uitdaging gebruiken. Speciaal voor hen bieden wij in de groepen 6, 7 en 8 ‘onderwijstijdverlenging’ aan. De school selecteert de leerlingen die hier gebruik van kunnen maken.

In de onderwijstijdverlenging gaan de leerlingen dieper in op bepaalde onderwerpen. Daarbij ligt de nadruk op de woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en studievaardigheden. Als uw zoon of dochter kans maakt om mee te doen aan de onderwijstijdverlenging krijgt u daarover bericht van de leerkracht.