School in de wijk

De Noordmansschool is een echte buurtschool. Onze leerlingen komen uit de directe omgeving. Alle kinderen zijn welkom. Samen vormen wij een gezellige school met een open en prettige sfeer. Ouders en leerkrachten stappen gemakkelijk naar elkaar toe en alles is bespreekbaar.

Niet alleen kinderen, maar ook andere wijkbewoners komen in de school. Zo zijn er een aantal studenten die in de groepen helpen. Een van hen komt voorlezen. Een ander ondersteunt bij het leren lezen. Ook is er een wijkbewoner die groepjes kinderen begeleidt bij het taalonderwijs. Zo zijn we niet alleen school in de wijk, maar komt de wijk ook binnen in de school.