In dit protocol kunt u lezen hoe wij op de Noordmansschool omgaan met verstrekken van medicijnen en het verrichten van medische handelingen aan en bij
kinderen. 

Download het protocol