Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Alle kinderen blijven tussen de middag op school en eten in de klas onder toezicht van de leerkracht.

De schooldag duurt van 8.30 tot 14.15 uur.