De directeur van de Noordmansschool is Pascal Riet.
De locatieleider van de school is Jelle Wolterbeek