De intern begeleider (IB-er) heeft een aparte functie in de school. Zij coördineert de zorg voor leerlingen en het zorgbeleid binnen de school. Samen met de directie werkt de intern begeleider aan de ontwikkeling van de school.

De intern begeleider op onze school is Asmaa Quandili


Wat doet een IB-er?

Sommige leerlingen hebben extra zorg of begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als zij een leerprobleem hebben of een sociaal-emotioneel probleem. De intern begeleider van de school helpt in zulke gevallen de leerkracht om de leerling zo goed mogelijk te helpen. Bijvoorbeeld door de leerling een apart of aangepast programma te laten volgen. Soms verwijst de IB-er een leerling door naar meer gespecialiseerde hulp. Denk aan  het ABC, schoolmaatschappelijk werk of speltherapie. De IB-er is ook verantwoordelijk voor het zorgbeleid van de school.