Op de Noordmansschool werkt een onderwijsassistent en een onderwijsondersteuner. Zij ondersteunen de groepsleerkrachten. Op bepaalde momenten begeleiden zij leerlingen die extra oefening nodig hebben of een individueel programma draaien.